kontakt sitemap home ENDE CZ
Srdečně Vás vítáme na stránkách společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.
tisk

Nehlsen Třinec, s.r.o.

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., je firmou poskytující komplexní služby v oblasti s nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami. Mimoto zajišťuje správu a údržbu místních komunikací, veřejného osvětlení a hřbitovů v Třinci a okolí. Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., je vlastněna německou společností Nehlsen GmbH & Co.KG. Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., se neustále snaží o maximální zkvalitňování svých služeb poskytovaných svým zákazníkům nebo partnerům. Jedním z kroků směřujícím k zajištění kvalitních služeb je i zavedený systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.


AKTUALITY:

Speciálně vybavený vůz umí popelnici díky tlakovému mytí vyčistit okamžitě během jejího vysypání a navíc ji provoní. „Při mytí se používá ekologický přípravek na vůni, takže nádobu, v níž se rozkládaly biologické složky, zbaví zápachu. Moderní zařízení spotřebuje během mytí pouze tři litry vody,“ vysvětluje vedoucí střediska komunálních odpadů společnosti Nehlsen Třinec David Rucki. Vodu přečerpává z 1 200 litrové nádrže, po umytí ji filtruje a ukládá do druhé nádrže určené pro použitou, špinavou vodu. 
  

Vůz, který Nehlsen Třinec zakoupil za podpory (25% celkové investované částky) Operačního programu Životní prostředí, bude podle něj plně vytížen. Občanům firma službu nabízí zcela zdarma. „Rozmístěno máme asi 1 500 nádob u 1 200 rodinných domů v Třinci na Kanadě, Lyžbicích, Kamionce, Terase i Starém Městě. Nově chceme zdarma vybavit domácnosti v Třinci a okolí dalšími 4 400 nádobami o objemu 240 litrů, z toho asi 3 200 nádob na bioodpad bude určeno pro obyvatele města Třinec, zbývající část bude rozmístěna v obci Milíkov. Investovaná částka do nákupu nádob přesáhne pět milionů korun,“ dodává Tomáš Sabovčík, jednatel společnosti.

Do plného provozu bude vozidlo uvedeno od úterý 8. září v Milíkově. Právě tady začne Nehlsen Třinec v říjnu s pilotním projektem: Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Už nyní průběžně přistavuje nádoby na separovaný odpad ke každému rodinnému domu. ISNO umožňuje sledovat množství vyseparovaného odpadu, a tím občanům ušetřit nemalé finanční prostředky za poplatky.

Novinkou je také pořízení malého vozidla pro sběr komunálního odpadu v horských oblastech, pro běžnou techniku nedostupných.

 

Bc. Ivan Macek
PR zástupce Nehlsen Třinec, s.r.o.
Tel: +420 724 115 665
Email: ivan.macek@nehlsen.cz
www.nehlsen.cz
 
 

Harmonogram svozu pro obec Milíkov je dostupný zde.
 

Harmonogram svozu pro obec Milíkov je dostupný zde.

Jak zajistit, aby Vaše nepotřebné oblečení skončilo právě tam, kde má - v kontejneru pro charitu?

Nejjednodušším způsobem je oděvy zabalit do igelitového pytle, buďto do vlastního, dostatečně pevného, čiré barvy, aby bylo vidět jeho obsah. Je rovněž možno si vyzvednou na recepci spol. Nehlsen pytel hnědé barvy, který je k tomuto účelu určen. Naplněné a zavázané pytle pak stačí donést na sběrný dvůr v Třinci na Tyrské. Tam je stabilně přistaven velký zastřešený kontejner, do kterého se obnošené šatstvo sbírá.

V některých obcích je zaveden přímo svoz, a to v rozsahu dle požadavků příslušné obce.

Např. v Hrádku a Mostech u Jablunkova je prováděn sběr do hnědých pytlů (k dostání na obecním úřadu). Svoz se provádí v pravidelných intervalech v rámci pytlového svozu papíru a plastů.
Občané Třince a Návsí mohou odložit použité oděvy (opět v hnědých nebo čirých pytlích) do kontejnerů určených pro sběr objemného odpadu, které jsou pravidelně 2x do roka přistavované v různých lokalitách obce/města. Tady je obzvlášť důležité, aby pytle s oděvy byly dostatečně pevné a dobře zavázané a nedošlo k zašpinění oděvů od ostatních odpadů.
 
 

Ing. David Rucki
vedoucí provozovny svozu odpadu
Nehlsen Třinec, s.r.o.

 

 

Průmyslový kompost je organické hnojivo, prostřednictvím kterého se dodávají do půdy základní živiny a aktivní humus.
Používá se ke hnojení při zřizování zelených ploch, při výsadbě zeleně a zakládání zahrádek. Dále se používá pro zlepšení vlastností půd polí, při výsadbě stromů i okrasných dřevin (kromě kyselomilných). Bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy.

Nová cena kompostu 250 Kč za tunu (cena bez DPH).

Ceny dopravy a nakládky zůstávají beze změn.
Rekultivační substrát v současné době není k dispozici.

Průmyslový kompost je organické hnojivo, prostřednictvím kterého se dodávají do půdy základní živiny a aktivní humus.
Používá se ke hnojení při zřizování zelených ploch, při výsadbě zeleně a zakládání zahrádek. Dále se používá pro zlepšení vlastností půd polí, při výsadbě stromů i okrasných dřevin (kromě kyselomilných). Bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy.

Cena kompostu 150 Kč za tunu bez DPH.

Informace o ceně dopravy a nakládky jsou k dispozici na vrátnici.
Rekultivační substrát v současné době není k dispozici.

Nahoru